1
Jane Speed
2
Eagle Merci
3
Jacqueline Boko
4
Royal Topline
5
Dorfmeister
6
Västerbo Tramp
7
Journey Boko
8
Frozen A.F.
9
Going Behind
10
Coco Trot
11
Jolene Boko
12
Heartbeat Boz
13
Escape Rain
14
Gigolo Sisu
15
My Secret Love
16
Josse Boko
17
Patch Wibb
18
Chill´s Bonheur
19
Olmeda
20
Luxury Zon
21
Jardel Boko
22
Boycott
23
Bring Me Home
24
Zoljon
25
Curry Brodda
26
Västerbo Wham
27
Västerbo Crush
28
Leon Zon
29
Oliveria
30
Deliver
31
VästerboFlashDance
32
Easy so Easy
33
M.T.Ooogaachakka
34
Spike Razz
35
Janne Trot
36
Evidence
37
Lovely Eyes
38
Xanthis Excalibur
39
Lois Lane Zon
40
M.T.One Wish
41
At the Post
42
Boiling Point
43
Bribes
44
Oak Tree
45
Joel di Quattro
46
M.T.OpusOne
47
Strong Heartbeat
48
Black Out
49
Bachelor Girl
50
On Track Frenesie
51
Classic Saga
52
Embrace My Dream
53
Livi Obama
54
No Limit Princess
55
Tiger A.F.
56
Skylite Savoy
57
Lavett Brodda
58
My Radio Gaga
59
Luna Brodda
60
Jane Frances Boko
61
Black Pepper
62
Xanthis Exciting
63
Go Big or Go Home
64
Lush Life
65
Superiore
66
Timotejs Ingo
67
Caviar´s Grace
68
G.I.Joe Sisu
69
Jano di Quattro
70
Elegant Dilli
71
Down Town Girl
72
Macao
73
Galileo Sisu
74
Triptyquesque
75
Epsilon
76
Be My Love
77
Better Tomorrow
78
Best Regards
79
Janis Joplin Boko
80
Gracious Sisu
81
M.T.Oprah
82
Dominic Wibb
83
Spring One
84
New Direction
85
Bythebook
86
Valter Trot
87
Charmör
88
Höwings Yuniversa
89
On Track Mistress
90
Eye for Showtime
91
Västerbo Garcon
92
Gravity Pace
93
Twigs Grace
94
Jeppas Tarzan
69 Jano di Quattro 16-2479
H e. Bird Parker u. Nimble di Quattro
Anmälare: Stal Quattro V.O.F.
Mer information
Katalogsida i pdf
Video
Länk till webbplats


Presentation

JANO DI QUATTRO

(nr.69 Elitauktion 27 maj)

Jano di Quattro är den femte avkomman från Varennestoet Nimble di Quattro. Nimble di Quattro var själv en mycket begåvad travare. Hon uppställades hos Stig H Johansson. Hon gjorde bara ett lopp i sin korta karriär. Hon tävlade på Solvalla vid tre års ålder, körd av Erik Adielsson. Hon vann direkt sitt lopp och visade sin extrema kapacitet. Tyvärr hon skadades hon och var tvungen att bryta sin karriär omgående. Redan på fyra års ålder blev hon då ett avelssto.

Nimble di Quattro är undan den fantastiska avelsstot Face It. Face It blev skadad vid en olycka vid två års ålder. Debuterade som avelssto vid tre års ålder. Hennes första avkomma var den stora Evita Idzarda. Hon vann flera stora

lopp som två, tre och fyraåring i Tyskland. Hon vann tre gånger i rad Breeders Crown. Hon satte ett rekord av 1.12.6 och har vunnit mer än € 500.000. Face It är också mor till Sanne och Tygo Idzarda och Vita di Quattro. Alla deltog i tyska Derbyt.

Nästan alla avkommor Face It har fått är över genomsnittliga travare. Sanne Idzarda har redan visat sig vara en utmärkt avelssto också. Hon är mor till My Love di Quattro som vann E-3 pris och Enrico di Quattro som nådde finalen i Svenska Derby 2015. My Love di Quattro har redan visat sig vara ett bra avelssto också. Hennes första avkomma, Devon AM, har visat sina talanger på banan flera gånger.

Jano är en bror till 5 årige fine travaren Falco di Quattro, 1.12.6 / 2140 meter, 1.12.1 / 1609 meter ( e. Conway Hall). Just nu Falco är en av konkurrenterna i Rikstravets tävlingen. Han är en av de två hästar Erik Lindegrens Stall Brynäs och har redan vunnit två lopp för hans stall. Den fyra årige Gogo di Quattro börjar tävla snart igen. De har höga förväntningar på den här säsongen.

Janos far är den fine Bird Parker. Bird Parker har visat sig vara en av de bästa av Europas aktörer. Speciellt hans uthållighet och hans kämpaglöd är enorm. Det såg vi I förra årets i Harpers Hanovers Lopp som han vann med Jos Verbeeck efter en enorm kamp i slutet. Dessutom Bird Parker har visat sig kunna konkurrera på högsta nivå under en mycket lång tid nu. De många hårda loppen fick han men utan påverkan alls. Det är det som gör Bird Parker unik. Hans skötare berättade alltid historien om hur lugn och lätt att hantera han var redan som ettåring och föl.

Vad som gör Bird Parker ännu mer speciell är hans far Ready Cash. Ready Cash var en utmärkt aktör ochnu har han också visat sig vara en utmärkt avelshingst. Hans avkommor presterar på det mest utmärkta sättet hela Europa. Han är helt enkelt hingst nummer ett just nu.

Jano di Quattro har en vacker exteriör och bra gångarter. Han är den enda svenska avkomman av Bird Parkers första kull. Han är uppfödd på Vrångabäck.

JANO DI QUATTRO

(nr.69 of the Elitauction, 27 May)

Jano di Quattro is the fitfth offspring of the Varenne broodmare Nimble di Quattro. Nimble di Quattro herself was a very talented trotter. She was stabled at Stig H Johansson. She did only one race in her short career. She raced at Solvalla at the age of three, driven by Erik Adielsson. She won that race and showed directly her extreme capacities. Unfortunately she get injured and had to break her career at once. Already on the age of four she became broodmare.

The mother of Nimble is the fabulous broodmare Face It. Face It got injured by an accident at the age of two. She already started as a broodmare at the age of three. Her first offspring was the great Evita Idzarda. She won several big races at the age of two, three and four in Germany. She won three times in a row the Breeders Crown. She put a record of 1.12.6 and won more than € 500.000. Face It is also the mother of Sanne and Tygo Idzarda and Vita di Quattro. They all participated in the German Derby. Almost all the offspring of Face It are far above average trotters. Sanne Idzarda already proved to be an excellent broodmare too. She is mother of My Love di Quattro who won the E-3 price and Enrico di Quattro who reached the finals of the Swedish Derby 2015. My Love di Quattro already proved to be a good broodmare too. Her first offspring, Devon AM, showed her talents at the racetrack several times.

Jano is a brother to the 5-years old top performer Falco di Quattro, 1.12.6/2.140 meter, 1.12.1/1.609 meter (Conway Hall). At this moment Falco is one of the competitors of the Rikstravet competition. He is one of the two horses of Erik Lindegren’s Stal Brynäs and already won two races for his stable. The four years old Gogo di Quattro will start racing again soon. They have high expectations for this season.

The father of Jano is the excellent performer Bird Parker. Bird Parker has proven to be one of the best preformers in Europe. Especially his stamina and his fighting spirit are tremendous. We have seen that last year in the Harpers Hanovers Lopp which he won with Jos Verbeeck after a huge fight at the end. Furthermore Bird Parker has proven to be able to compete at the highest level for a very long time now. The many hard races he got didn’t bother him at all. That is what makes Bird Parker unique. His groom always tell the story about how calm and easy to handle he has been, already as foal and yearling.

What makes Bird Parker even more special is his father Ready Cash. Ready Cash was an excellent performer and now he also proved to be an excellent producer. His offsprings are performing in the most excellent way all over in Europe. He is simply the number one stallion at this moment.

Jano di Quattro is a beautiful looking and good gaited yearling. He is the only Swedish offspring of Bird Parker’s first crop. He has been raised at the stables of Vrånga Bäck.

« Tillbaka till Elitauktionshästarna